Belka
Wtorek, 11 Grudnia 2018   imieniny: Waldemar, Damazy
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Druhowie z Ostrowska świętowali 100-lecie założenia jednostki

Data publikacji: 2018-07-16, Data modyfikacji: 2018-07-30
A A AWydrukDrukuj  
 
Niezwykły jubileusz obchodzili w niedzielne popołudnie, 15 lipca, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku. 100-lecie działalności jednostki zostało uhonorowane Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jej druhowie medalami. Jubileusz rozpoczął się od wprowadzenia pododdziałów straży na plac apelowy przy strażnicy w Ostrowsku przez dowódcę uroczystości – druha Krzysztofa Janiaka i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów pod dyrygenturą Jakuba Pięgota. Następnie raport o gotowości ochotniczych straży pożarnych do uroczystego apelu odebrał z rąk druha  Krzysztofa Janiaka Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Adam Nowak. Po przeglądzie i powitaniu pododdziałów, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy w osobach: dowódcy pocztu – druha Henryka Goszczyka, flagowego – druha Andrzeja Pająka Marka, asysty – druha Tomasza Miłosza. Msza święta Mszę świętą polową w intencji druhów strażaków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku odprawił ks. Julian Głowacki – Redaktor „Ładu Bożego”. Po odprawieniu uroczystej mszy Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów odegrała hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „Rycerze Floriana”. Powitanie gości  Prowadzący uroczystości Robert Palka powitał przybyłych gości  słowami: „Zebraliśmy się dzisiaj na uroczystym apelu strażackim związanym z obchodami 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku, połączonym z poświęceniem i przekazaniem sztandaru…”. Przywitał wszystkich w imieniu organizatorów uroczystości: Burmistrza Miasta Uniejów, Rady  Miejskiej  w Uniejowie, Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku. Goście obecni na uroczystości W uroczystości wzięli udział: poczty sztandarowe jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Uniejów: OSP Uniejów, OSP Czepów, OSP Kuczki, OSP Rożniatów, OSP Spycimierz, OSP Wielenin, OSP Wilamów, OSP Zaborów oraz poczet sztandarowy jednostki OSP Biernacice wraz z druhną Barbarą Kałużną. Na jubileusz jednostki przybyli goście: w imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka – Pani Anna Straszewska – dyrektor biura senatorskiego; Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków – Pan Piotr Polak i Pani Dorota Więckowska – dyrektor  biura poselskiego; Prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prof. Krzysztof Czupryński wraz z małżonką; Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP – druh Adam Nowak; Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Jolanta Zięba-Gzik; Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – druh Tadeusz Chmielewski; Zastępca Komenda Powiatowego PSP w Poddębicach – mł. bryg. Wiesław Wydrzyński; Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – druh Wojciech Kałużny; Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan Janusz Kosmalski; ks. Piotr Kasprzak – Wikariusz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie; Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów – Pan Piotr Majer; Radne Rady Powiatu Poddębickiego – Pani Danuta Pecyna i Pani Wiesława Łuczak; Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Prezes jednostki OSP w Brzezinach – druh Piotr Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – druh Sławomir Goszczyk; Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan Lucjan Łukasik; Radna Rady Miejskiej w Uniejowie – Pani Teresa Łuczak; Radny Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan Wojciech Głowacki; Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie – Pan Jan Tygielski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie – druh Krzysztof Janiak; prezesi, naczelnicy, druhny i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Uniejów; Prezes Zarządu Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa – Pani Jacek Kurpik; kierownik Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. Oddział w Uniejowie – Pani Magdalena Stefańska; fundatorzy, założyciele, rodziny założycieli, darczyńcy, sympatycy, przyjaciele jednostki OSP w Ostrowsku, mieszkańcy Ostrowska i okolicy.   Po przywitaniu gości głos zabrał Prezes Jednostki OSP w Ostrowsku – druh Marian Nita. W swoim przemówieniu wyraził wdzięczność dla wszystkich, którzy przez lata budowali, wspierali i wspierają po dzień dzisiejszy jednostkę: „Ochotnicza Straż Pożarna stoi zawsze w gotowości do niesienia pomocy poszkodowanym, o każdej porze dnia i nocy. Wśród naszej społeczności strażackiej jest to powód do dumy z dobrze wypełnionych obowiązków i służby naszemu lokalnemu społeczeństwu”. Zwrócił się do strażaków ochotników słowami: „Jesteście zawsze gotowi do walki z żywiołami, ratowania mienia, przede wszystkim do ratowania życia (…)  Za troskę i wsparcie, jakie jednostka otrzymuje, Prezes Nita skierował podziękowania do Burmistrza Miasta Uniejów, wszystkich osób i sponsorów, którym straż jest bliska, przyjaciół, sympatyków, osób zaangażowanych w życie strażackie. Poinformował o przekazaniu jednostce nowego sztandaru i poprosił o uczczenie minutą ciszy strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.   Rys historyczny, który przybliżył i przypomniał o osobach i wydarzeniach jednostki odczytała druhna Karolina Szafran. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Po odczytaniu historii jednostki została odsłonięta tablica pamiątkowa znajdująca się na ścianie strażnicy z napisem: „W hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku w 100 lecie powstania. Założycielami jednostki byli Jan Szyller i Janusz Skrzyński. Rok założenia 1918. Społeczeństwo 15.07.2018”. Odsłonięcia tablicy dokonali: wnuk Jana Szyllera – Pan Zbigniew Szyller, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, sołtys Ostrowska – druh Henryk Kaźmierczak i prezes jednostki – druh Marina Nita. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Piotr Kasprzak – Wikariusz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie. Przekazanie sztandaru Historyczną chwilą uroczystości było przekazanie sztandaru jednostce OSP w Ostrowsku, ufundowanego przez społeczeństwo wsi, z inicjatywy Zarządu OSP w  Ostrowsku, przy pomocy finansowej sponsorów i przyjaciół. Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru – druh Stanisław Włazałek odczytał i przekazał w imieniu fundatorów akt fundacji sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec i wpisania się do księgi pamiątkowej dokonali obecni na uroczystości fundatorzy sztandaru: Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, w imieniu Rady Miejskiej w Uniejowie – przewodniczący Pan Janusz Kosmalski, Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa – Pan Jacek Kurpik, Pan Zbigniew Szyller, prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prof. Krzysztof Czupryński, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie – Pan Jan Tygielski, w imieniu OSP w Ostrowsku – druh Wojciech Kinastowski, Pani Wiesława Łuczak, Prezes Jednostki – druh Marian Nita, w imieniu społeczeństwa wsi Ostrowsko – sołtys Henryk Kaźmierczak. Sponsorami sztandaru byli również: Państwo Iwona i Piotr Łuczakowie, Bank Spółdzielczy w Poddębicach, PGK Termy Uniejów Sp. z. o.o. w Uniejowie. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Piotr Kasprzak. Następnie sygnaliści Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów odegrali sygnał „Słuchajcie wszyscy”. W imieniu druha Jana Rysia – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego akt nadania sztandaru odczytał druh Tadeusz Chmielewski – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Jednostki OSP w Ostrowsku, na czele z Przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru – Panem Stanisławem Włazałkiem, dokonali przekazania sztandaru druhowi  Adamowi Nowakowi – Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Druh Adam Nowak przekazał sztandar Prezesowi Jednostki OSP Ostrowsko – druhowi Marianowi Nicie. Następnie sztandar odebrał poczet sztandarowy, który został zaprezentowany przed frontem pododdziału. Nadanie odznaczeń Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8.02.2018 roku odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowsku Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Zarządu Głównego odznaczenia dokonał Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Adam Nowak w asyście: prof. Krzysztofa Czupryńskiego, Członka Zarządu Woj. Łódzkiego – Pani Jolanty Zięby-Gzik i Burmistrza Uniejowa – Pana Józefa Kaczmarka. Po odznaczeniu nastąpiła prezentacja sztandaru przed frontem pododdziału. Zasłużeni działacze OSP w Ostrowsku otrzymali odznaczenia za długoletnią i nienaganną służbę w szeregach OSP. Odznaczenia wręczyli: Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Adam Nowak, Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Jolanta Zięba-Gzik, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – druh Tadeusz Chmielewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – druh Wojciech Kałużny. Odznaczeni strażacy: Druh Jan Gralka „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” Druhowie Marian Nita, Henryk Kaźmierczak, Henryk Łysiak, Andrzej Pająk, Sławomir Goszczyk, Tomasz Miłosz, Jan Przeor „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” Druhowie Rafał Kołodziejczak, Krzysztof Mroziński, Henryk Goszczyk, Szczepan Jagieła „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” Podziękowania dla druhów seniorów Zarząd OSP Ostrowsko wręczył podziękowania zasłużonym druhom seniorom, dziękując za wiele lat bezinteresownej pomocy bliźniemu na wszystkich kierunkach działalności oraz długoletnie członkostwo w jednostce, składając życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz opieki świętego Floriana. Podziękowania z rąk druha Mariana Nity otrzymali druhowie: Kazimierz Pająk, Mieczysław Urbaniak, Kazimierz Goszczyk, Józef Goszczyk, Bronisław Goszczyk, Zenon Gralka, Mieczysław Goszczyk, Stanisław Włazałek, Jan Gralka, Marian Kołodziejczak, Stanisław Nowak, Zenon Pęcherzewski, Jan Madajski. Gratulacje i podziękowania Na ręce druha Mariana Nity zostały przekazane listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP – Pana Tadeusza Woźniaka,  Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – druha Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego – druha Jana Rysia, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Marka Mazura. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Słowa uznania i szacunku dla służby strażaków wyrazili: Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Polak, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Adam Nowak, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, Zastępca Komenda Powiatowego PSP w Poddębicach – mł. bryg. Wiesław Wydrzyński, dyrektor biura senatorskiego Przemysława Błaszczyka – Pani Anna Straszewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Jolanta Zięba-Gzik, Radna Rady Powiatu Poddębickiego – Pani Wiesława Łuczak. Druh Marian Nita złożył podziękowania zaproszonym gościom, wręczając symboliczne statuetki. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.   Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku Ochotnicza Straż Pożarna zawiązana została w 1918 r. wspólnie dla wsi Ostrowsko i Orzeszków. Założycielami jednostki byli Jan Szyller i Janusz Skrzyński. Pierwszym naczelnikiem OSP był Janusz Skrzyński, zastępcą naczelnika Ignacy Czyżo. Jednostka nasza po założeniu finansowo była bardzo słaba. Mundury każdy z członków kupował za własne pieniądze. W późniejszym okresie zaczęto organizować imprezy i występy artystyczne. Za wypracowane pieniądze zakupiono sikawkę ręczną i węże oraz pasy bojowe, topory i sztandar. W roku 1920 powstała orkiestra dęta. W roku 1928 nastąpiło rozłączenie jednostki Ostrowsko i Orzeszków. Funkcję prezesa pełnił Michał Zielonka, naczelnika Lucjan Brzyśko, z-cy naczelnika Władysław Pietrzak, skarbnika Józef Galoch, gospodarza Michał Szczepaniak. W 1929 roku przystąpiono do budowy remizy. Całe społeczeństwo wsi Ostrowsko przyczyniło się w dużym stopniu do budowy, podarowano drewno, zakupiono kamień i cegłę. Większość prac wykonano społecznie. Najwięcej starań poczynił gospodarz Bogumił Szczepaniak. W roku 1931 naczelnikiem jednostki został Jan Szyller. W roku 1935 do remizy został dobudowany garaż na sprzęt pożarniczy. W 1937 roku na zawodach w Turku jednostka zajęła I miejsce i otrzymała w nagrodę konia wraz z uprzężą oraz wóz. W czasie okupacji sprzęt uległ dewastacji. W roku 1945 została ponownie powołana do życia Ochotnicza Straż Pożarna. Okupant nie wydarł ducha w naszym społeczeństwie. Został powołany nowy zarząd OSP w następującym składzie: Prezes Józef Peraj, naczelnik Władysław Grzelak, z-ca naczelnika Antoni Klata, skarbnik Jan Miśkiewicz, gospodarz Franciszek Nita. W krótkim czasie zostały zakupione czapki i mundury. W 1950 roku remiza została powiększona o salę taneczną. W 1955 roku na zawodach powiatowych w Turku jednostka zajęła II miejsce. W roku 1957 w Bałdrzychowie jednostka zajęła I miejsce. W roku 1958 zakupiono wóz rekwizytowy i motopompę. W 1962 roku jednostka nasza przy udziale całego społeczeństwa wsi Ostrowsko wybudowała punkt czerpania wody w postaci zbiornika wodnego. W roku tym Zarząd OSP poczynił starania w kierunku budowy nowej strażnicy. W latach 1965-1971 w czynie społecznym została wybudowana nowa remiza strażacka. W dniu 21 listopada 1971 jednostce naszej przydzielono samochód pożarniczy Star 25. W roku 1972 jednostka na zawodach rejonowych w Uniejowie zajęła I miejsce. Natomiast w roku 1973 w Poddębicach zajęła I miejsce, nagrody: 2 puchary, dwie nagrody pieniężne, nagrody indywidualne w postaci radia i jednej wycieczki do ZSRR. W 1977 roku jednostka nasza zajęła II miejsce w Grzymiszewie. W tym samym roku na wojewódzkich zawodach pożarniczych w Golinie zajęliśmy IV miejsce. Również w tym samym roku przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Uniejowie przybudowano część remizy od strony północnej. W roku 1986 przebudowano pomieszczenia w garażu i sali tanecznej. W 1988 w czynie społecznym i przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy została pomalowana strażnica oraz wykonano 8 stolików i ławki. W 2003 roku dzięki pomocy Burmistrza Miasta Uniejów Pana Józefa Kaczmarka udało się otynkować budynek strażnicy, a w 2004 roku zamontować nowe rynny i pomalować strażnicę wewnątrz. Dzięki pomocy Pana Burmistrza w 2007 roku pozyskaliśmy samochód IFA drabina, który został skarosowany na wóz bojowy. W 2011 roku pozyskaliśmy samochód marki Ford Transit. Zarząd OSP w roku 2012 poczynił starania o remont strażnicy. W roku 2014 został zakończony projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą dachu na budynku OSP Ostrowsko”. Realizacja zadania nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i pomoc Burmistrza Miasta Uniejów Pana Józefa Kaczmarka oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „TERMY UNIEJÓW” Sp. z o.o. w Uniejowie. W 2015 roku, wspólnie z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie, zorganizowaliśmy obchody gminne dnia strażaka. Dziś szczególne podziękowania kierujemy  do wszystkich działaczy naszej jednostki, pamiętamy również o tych którzy odeszli. Nie sposób wszystkich wymienić, ale przypomnieć należy pełniących funkcję prezesa jednostki OSP Ostrowsko: Michała Zielonkę, Józefa Peraja, Władysława Skierę, Antoniego Dopierałę, Piotra Pająka oraz naczelników: Ignacego Czyżo, Lucjana Brzyśko, Jana Szyllera, Władysława Grzelaka, Antoniego Klatę, Józefa Wojtczaka, Antoniego Dopierałę, Mieczysława Urbaniaka, Krzysztofa Janiaka, Henryka Kaźmierczaka, Mariana Nitę, Sławomira Goszczyka. Obecnie funkcję prezesa pełni Marian Nita, naczelnika Łukasz Nita, z-cy naczelnika Paweł Łysiak, skarbnika Paweł Urbaniak, sekretarza Marek Nowacki, członka zarządu Henryk Kaźmierczak i Sławomir Goszczyk, gospodarza Henryk Łysiak. Cenimy sobie również współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich z Ostrowska, które czynnie uczestniczy w życiu naszej jednostki. Jednostka nasza służy lokalnemu społeczeństwu najlepiej jak potrafi, współorganizując wiele imprez jak na przykład: Piknik Sołtysów czy Dzień Kobiet. Nie byłoby tych wszystkich osiągnięć gdyby nie wkład pracy wielu druhów naszej jednostki. Korzystając z tej historycznej uroczystości, gdzie obchodzimy jubileusz 100-lecia OSP Ostrowsko, słowa podziękowania kierujemy do wszystkich mieszkańców wsi i przyjaciół naszej jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku

Pełna treść wiadomości na: uniejow.pl/?p=37988
https:, Źródło artykułu: https:
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  poddębicki

  Powiat poddębicki - powiat z siedzibą w Poddębicach w województwie łódzkim. Został reaktywowany w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Poddębice, Uniejów, Dalików, Pęczniew, Wartkowice, Zadzim.

  Powiat podjął współpracę zagraniczną z Łotwą (miasto Krasław), Ukrainą (rejon chmielnicki), Serbią (gmina Golubac), Chorwacją (dwie dzielnice Zagrzebia) i z Litwą (gmina Bujwidze w okręgu wileńskim).

  Atrakcjami ziemi powiatu poddębickiego są przede wszystkim liczne kościoły, zabytkowe parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, dworki i pałace. Na szczególną uwagę zasługuje Zamek w Uniejowie. Inicjatorem jego budowy w latach 1360-65 był jeden z najbliższych ludzi króla Kazimierza Wielkiego. Chodzi o abp. gnieźnieńskiego Jarosława Bogoria Skotnickiego.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola