Belka
Poniedziałek, 10 Grudnia 2018   imieniny: Julia, Judyta, Daniel
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Jubileusz 90-lecia jednostki OSP Rożniatów

Data publikacji: 2018-08-16, Data modyfikacji: 2018-08-16
A A AWydrukDrukuj  
 
W środę 15 sierpnia 2018r.  Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie obchodziła jubileusz 90-lecia założenia jednostki. „Biały Orzeł, ten prześliczny dumny ptak. Biały Orzeł to nasz znak. Aby znak ten godnie czcić, trzeba dzielnym, mądrym być”. Takimi słowami, zapisanymi w księdze pamiątkowej, rozpoczyna w  1928 roku swoją działalność Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie, zapisując w swoich szeregach 22 członków na czele z pierwszym prezesem – dh. Józefem Chodakiewiczem. Współtwórcą i organizatorem jednostki był Komendant Rejonowy Henryk Hoffmajster z Uniejowa.   Pierwszy Zarząd OSP Rożniatów tworzyli: Prezes Zarządu – Chodakiewicz Józef Wiceprezes Zarządu  – Grabarczyk Ludwik Naczelnik – Józefowicz Walenty Gospodarz – Pańczyk Adam Sekretarz – Łuczak Stefan Kasjer- Stelmasik Jan W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący – Kucharski Alfons, Członek Komisji – Malinowski Antoni. W roku 1934, po raz pierwszy, strażaków ochotników z Rożniatowa profesjonalnie przeszkolono i  umundurowano.   Strażacki ceremoniał Główne uroczystości rozpoczęło wprowadzenie na plac pododdziałów strażaków oraz pocztów sztandarowych przez Dowódcę Uroczystości dh. Gabriela Milczarka. Na wydarzenie przybyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze: Spycimierza, Wielenina, Uniejowa, Zaborowa, Kuczek, Felicjanowa, Wilamowa, Czepowa i Ostrowska. Ze sztandarami pojawili się również strażacy ochotnicy z zaprzyjaźnionych jednostek z: Biernacic, Świnic Warckich, Zelgoszczy, Chwalborzyc i Domanina. Kolumnę strażaków na plac wprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie pod batutą dh. Mariana Pięgota. Raport z rąk Dowódcy Uroczystości odebrał druh Ryszard Szmaja – Członek Honorowy Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  Po przeglądzie pododdziałów, przy dźwiękach Hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Rycerze Floriana”, nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi związkowej przez poczet flagowy w osobach: dowódcy – dh. Janusza Żabińskiego, flagowego – dh. Piotra Jaskuły oraz asystenta – dh. Ryszarda Antczaka. Prezes OSP Rożniatów – dh. Wiesław Pawłowski rozpoczął uroczystość od uczczenia minutą ciszy zmarłych strażaków ochotników z jednostki OSP Rożniatów. Goście Uroczysty jubileusz zgromadził, na placu przed remizą w Rożniatowie: fundatorów jednostki, rodziny założycieli, druhów seniorów, rodziny i najbliższych strażaków, mieszkańców Rożniatowa, Rożniatowa – Kolonii, Dąbrowy oraz szerokie grono sympatyków i przyjaciół jednostki. Na zaproszenie jubilatów swoją obecnością odpowiedzieli: Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków; dh Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Ryszard Szmaja – Członek Honorowy Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta Uniejów, mł. bryg. Wiesław Wydrzyński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach, dh. Tadeusz Chmielewski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, dh Wojciech Kałużny – Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, dh Zdzisław Sobieraj – Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Marek Jabłoński – były Zastępca Burmistrza Uniejowa, dh Bogdan Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach, dh Krzysztof Janiak – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh Józef Kowalczyk Wiceprezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach, dh Lech Krajewski – Sekretarz  – Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh. Marianna Grubska Skarbnik Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh Bogdan Marciniak i dh Stanisław Pełka Członkowie Prezydium Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh Jacek Świątczak – Komendant Miejsko–Gminny ZOSP RP w Uniejowie, Cecylia Józefiak – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Uniejowie, Tadeusz Warych – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, strażak OSP Rożniatów; sołtysi okolicznych miejscowości oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” z prezes Agnieszką Januszewską. Pamiątkowa tablica 90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w  Rożniatowie było okazją do przedstawienia zebranym gościom historii jej powstania. Rys historyczny jednostki odczytała dh. Małgorzata Jaskuła. Dla upamiętnienia tak uroczystego jubileuszu oraz zbiegających się w czasie uroczystości związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości powstała pamiątkowa tablica. Jej  oficjalnego odsłonięcia dokonali: były Prezes Jednostki OSP Rożniatów – dh Marian Koziński, Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek oraz przedstawiciele lokalnego społeczeństwa: Sołtys Rożniatowa – Marek Wawrzyniak, Sołtys Dąbrowy – Paulina Czyszek oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” – Agnieszka Januszewska. Poświęcenia tablicy dokonał Proboszcz Parafii Wielenin – ks. Jarosław Olszewicz. Odznaczenia dla zasłużonych Jubileusz  był także okazją do wręczenia medali i odznaczeń za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Za długoletnią i nienaganną służbę, Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego, złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie Bogdan Pietrzak i Marian Obielak. Srebrne medale za „Za Zasługi dla Pożarnictwa” trafiły do druhów: Janusza Żabińskiego, Mieczysława Górkiewicza i Waldemara Antczaka. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach odznaka „Wzorowy Strażak” trafiła do druhny Małgorzaty Jaskuły oraz druhów: Jana Nadolnego, Emila Wojtasiaka oraz Damiana Berczyńskiego.   Nowy sprzęt dla jednostek Uroczysty apel strażacki związany z obchodami 90 – lecia jednostki OSP Rożniatów stał się również doskonałą okazją do przekazania sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę Uniejów ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W nowy sprzęt doposażono siedem jednostek. „Jubilatka” otrzymała zestaw ratownictwa medycznego OSP R1, nosze typu deska i zestaw szyn kramera w torbie transportowej. Ogromną radością dla druhów OSP Rożniatów było przekazanie dla jednostki nowej motopompy zakupionej przez Gminę Uniejów, współfinansowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strażacy zadbali o to, aby goście mogli podziwiać zarówno nowy sprzęt, jak również motopompę, którą jednostka zakupiła 60 lat temu, w 1958 roku. Obydwie  zostały wystawione na głównym placu uroczystości. Jubilaci otrzymali również trzy nowe węże ssawne i dwa nowe węże pożarnicze ufundowane przez Burmistrza Uniejowa oraz dwa kapoki ratunkowe zakupione przez sympatyka jednostki – Witolda Antczaka. Słowa uznania Z okazji jubileuszu wielu gości zabrało głos kierując do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie słowa podziękowania i uznania za wieloletnią pracę. Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek podkreślił ogromną rolę wielowymiarowego działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie zarówno poprzez wypełnianie statutowych obowiązków, ale również integrowanie miejscowej społeczności, organizowanie imprez, dbanie o teren strażnicy, działania Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowniaki” oraz pomoc w transporcie starszym mieszkańcom miejscowości. Piotr Polak – Poseł na Sejm RP zwrócił się do strażaków ochotników słowami: „Przesłanie, które 90 lat temu, zainspirowało mieszkańców Rożniatowa, żeby powołać straż ogniową, które służy strażakom od 90 lat, jest wciąż to samo. Życzliwość, poświęcenie, zaangażowanie w służbę Bogu, ojczyźnie i  niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest wciąż to samo. Szacunek do strażackiego munduru jest wciąż ten sam. I dobrze, że tak jest. Bo rycerze św. Floriana to wyjątkowi ludzie. Ludzie, na których zawsze można liczyć i polegać”. Dh Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków podkreślił wartość ochotniczej pracy strażaków: „W dniu Waszego jubileuszu mogę jedynie pogratulować Waszego święta i podziękować tym, którzy zakładali tę Ochotniczą Straż Pożarną, którzy w niej służyli, którzy odeszli na wieczną wartę i wam, którzy nadal wiernie służycie i służyć będziecie według pięknej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. I tak żyjecie, nadal przez kolejne dziesięciolecia a będziecie przeżywać kolejne, piękne jubileusze. Wasza przynależność do OSP będzie Waszą dumą, a wszyscy mieszkańcy okoliczni będą Was szanować i podziwiać, bo bez Was nie czuliby się bezpiecznie, a przecież poczucie bezpieczeństwa jest nam tak bardzo potrzebne w każdym wymiarze”. Zakończenie uroczystości Jubileusz zakończył swoim wystąpieniem Prezes OSP Rożniatów –  dh Wiesław Pawłowski, który podziękował druhom ochotnikom za udział w akcjach i zawodach oraz darczyńcom, sponsorom, ofiarodawcom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają jednostce w codziennym funkcjonowaniu. Do wymienionych zwrócił się słowami: „Wszyscy razem możemy wiele i tylko razem zgodnie możemy podtrzymać ducha ochotników OSP, którzy powołali tę jednostkę”. Ostatnim elementem spotkania było wręczenie przez dh. Wiesława Pwałowskiego certyfikatów siostrom Wiktorii i Zofii Antczak za reprezentowanie jednostki w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowanym przez Brzeski Wojewódzki Zarząd OSP  z udziałem uczestników Białorusi, Polski Litwy i Węgier. Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada jednostek.

Pełna treść wiadomości na: uniejow.pl/?p=39030
https:, Źródło artykułu: https:
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  poddębicki

  Powiat poddębicki - powiat z siedzibą w Poddębicach w województwie łódzkim. Został reaktywowany w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku. Powiat obejmuje gminy: Poddębice, Uniejów, Dalików, Pęczniew, Wartkowice, Zadzim.

  Powiat podjął współpracę zagraniczną z Łotwą (miasto Krasław), Ukrainą (rejon chmielnicki), Serbią (gmina Golubac), Chorwacją (dwie dzielnice Zagrzebia) i z Litwą (gmina Bujwidze w okręgu wileńskim).

  Atrakcjami ziemi powiatu poddębickiego są przede wszystkim liczne kościoły, zabytkowe parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, dworki i pałace. Na szczególną uwagę zasługuje Zamek w Uniejowie. Inicjatorem jego budowy w latach 1360-65 był jeden z najbliższych ludzi króla Kazimierza Wielkiego. Chodzi o abp. gnieźnieńskiego Jarosława Bogoria Skotnickiego.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola